Rob Du Jardin

Op 23 november 2014 is de cd "Alpefries" gepresenteerd. Deze muziekvrienden hebben opgetreden voor het meer dan 300 man sterke publiek: Anneke Douma, Bauke de Groot, Dionysustrio, Edwin de Groot, Farmer, Florian den Hollander, Grytsje Kingma, Laura Frenkel en Maarten Rozing, Maaike Boonstra, New Creation Gospel Choir, Tim Hammer, Wiebe Kaspers, Wil van Eekeren en Tryntsje van der Veer. Simone Scheffer heeft de middag op een fantastische manier gepresenteerd. Gedeputeerde Jannewietske de Vries was ook aanwezig.

Video's van Rob Du Jardin