Piter Wilkens

In 2010 kreeg Piter Wilkens de pretentieuze "Bernlef priis", de belangrijkste muziekprijs van de Provincie Friesland, overhandigd door gedeputeerde van cultuur Jannewietske de Vries. Zij noemde hem "de stim fan Fryslân".

In het juryrapport sprak men o.a. over "paadsljochter fan `e Fryske muzyk" en "in wiere ambassadeur foar Fryslân en de Fryske (muzyk)kultuer". Een artiest met een breed oeuvre waarmee hij zowel de jeugd als het wat oudere publiek aanspreekt. Bij Piter is Friesland vaak een thema, maar hij kijkt letterlijk ook over de grens.

Al eerder werd hij door het Friesch Dagblad "chroniqueur van Friesland" genoemd.

Video's van Piter Wilkens